Dosadašnji pobjednici emisije "BrzoKlik" po ciklusima održavanja:

Najbrži BRZOKLIKAŠ

Dan 1.

Senija Halilović, Sarajevo


Dan 2.

H.V. , Sarajevo


Dan 3.

Sanjin Zuljević, Visoko


Dan 4.

Azra Gičević, Sarajevo


Dan 5.

Zahida Hindija, Visoko


Dan 6.

Omer Hindija, Visoko


Dan 7.

Elvira Bilić, Sarajevo


Dan 8.

Đulsa Gerin, Stolac


Dan 9.

Vedrana Dolovčić, Sarajevo


Dan 10.

Zahida Hodžić, Jablanica


Dan 11.

Duran Edhem, Sarajevo


Dan 12.

Semir Kurtić, Sarajevo


Dan 13.

G.A , Sarajevo


Dan 14.

Dženan Zolj, Mostar


Dan 15.

Mubdina Lemeš, Ilijaš


Dan 16.

Adna Sadiković, Sarajevo


Dan 17.

Zikreta Spahić, Visoko


Dan 18.

Alma Olovčić, Sarajevo


Dan 19.

Muharem Kadrić, Sarajevo


Dan 20.

Rašida Đuliman, Sarajevo


Dan 21.

Muamer Hajduković, Breza


Dan 22.

Muhamed Kadrić, Vogošća


Dan 23.

Sanita Tukar-Čatak, Sarajevo


Dan 24.

Ibrahim Sadiković, Sarajevo


Dan 25.

Derviša Meščić, Bihać


Dan 26.

Adelisa Šišić, Breza


Dan 27.

Aldin Kolubara, Sarajevo


Dan 28.

Nermin Jašarević, Bihać


Dan 29.

Nermin Bosankić, Sarajevo


Dan 30.

Safeta Fetić, Vareš


Dan 31.

Senija Halilović, Sarajevo


Dan 32.

Emir Bedak, Tešanj


Dan 33.

Edin Gičević, Sarajevo


Dan 34.

Samir Džananović, Sarajevo


Dan 35.

Rozic Ivana


Dan 36.

Avdović Admira


Dan 37.

Imamović Jasmina